Seminar 2017

Seminar 20172018-03-24T09:53:45+02:00
2222-03-2018

21e DAIR Seminar

DAIR seminar 2017:  Kijk op kwaliteit

Het seminar 2017 gaat over kwaliteit, we vullen dat in met de volgende thema’s en onderwerpen.  

  • De kwaliteit van de instelling: interne en externe kwaliteitszorg

IR-medewerkers zijn nauw betrokken bij de kwaliteitszorg van onderwijs door analyse van gegevens en ontwikkeling van beleid. Ze ontsluiten en analyseren bijvoorbeeld enquêteresultaten en studentgegevens over instroom en studiesucces.Ook zijn IR-medewerkers betrokken bij de kwaliteitszorg van onderzoek. Hierbij gaat het onder andere om analyse van gegevens en ondersteuning van SEP-evaluaties en aanvragen onderzoeksprojecten en subsidies.

Door het leveren van de cijfermatige onderbouwing van kwaliteitszorg vormt IR een belangrijke schakel in de beleidscyclus van instellingen.

In deze rol stellen we vragen als: Waar staan we als IR in kwaliteitszorg? Welke indicatoren meten het beste de onderwijs- of onderzoekskwaliteit?

  • De kwaliteit van het werk van IR

IR-medewerkers willen natuurlijk dat hun werk van goede kwaliteit is. Maar wie bepaalt wat goede kwaliteit is? Welke eisen worden er aan IR gesteld? Hoe is IR ingebed in de organisatie en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise van IR?

Graag nodigen we je uit om dit alles met ons en elkaar te beleven bij het DAIR-seminar op 1 en 2 november 2017 bij Zonheuvel in Doorn.

Als je graag een CAW wil verzorgen kun je dat nu al laten weten door een email te sturen naar : [email protected]

Commissie

  • Wim Hesselink
  • Janneke Lommertzen
  • Anneke Matthijssen
  • Hanneke Poels-Ribberink
  • Ad Scheepers, voorzitter