“O brother where art thou?” 10 tips & tricks over hoe je met behulp van alumni-ervaringen het onderwijsbeleid van je hogeschool kunt verbeteren

Barbara Belfi is onderzoeker en docent bij het Researchcentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hier geeft zij o.a. leiding aan het HBO-Monitor onderzoek, een onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers dat inzicht in de mate waarin opleidingen hun studenten voldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt. Haar onderzoek richt zich met name op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en studenten, de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de mate waarin opleidingsspecifieke factoren hier van invloed op zijn.

Jim Allen is onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hij is nauw betrokken bij het HBO-Monitor onderzoek. Thema’s die in zijn onderzoek centraal staan zijn: de expansie van het hoger onderwijs, de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, overscholing en vaardigheidstekorten.
In deze sessie laten zij zien hoe je met behulp van HBO-Monitor data, al dan niet in combinatie met NSE-data, het onderwijsbeleid binnen je hogeschool een nieuwe impuls kunt geven.