Meer bètastudenten in de universitaire lerarenopleiding: een systeembenadering

Eind augustus verscheen er een artikel op ScienceGuide over ons onderzoek met de titel ‘Educatieve minoren hebben geen zin’. Tijdens deze kennissessie worden de aanpak en de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Tevens zal ik uitleggen hoe wij deze onderzoeksresultaten proberen te implementeren in facultair beleid, en wat de impact van het ScienceGuide artikel is geweest.

Alma Kuijpers werkt als onderzoeker bij het ICLON in Leiden. Ze heeft een achtergrond in de chemie (promotie in 1999), behaalde in 2013 als zij-instromer een eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak scheikunde, en werkte daarna enkele jaren als docent chemie op het HBO.