Felipe Salve draagt de voorzittershamer over aan Anneke Matthijssen.

Tweets loading...

Sfeervolle en geanimeerde Zomerborrel 2015

Op dinsdag 16 juni was DAIR te gast bij het Regie-Orgaan SIA. Namens het DAIR-bestuur plaatste Ben Kokkeler deze themabijeenkomst in perspectief: DAIR besteedt sedert een jaar of 6 jaarlijks aandacht aan informatievraagstukken rond Onderzoek, in de vorm van themaworkshops en CAW's tijdens de DAIR Seminars, m.m.v. SIA, het Rathenau Instituut, het Valorisatie-programma van de Radboud Universiteit, en expertsprekers vanuit HO-instellingen. 

Daarop volgde een hartelijk welkomstwoord en introductie door SIA-directeur Richard Slotman. SIA's informatiespecialist Tanja Gaustad nam ons mee in de ontwikkeling van het zojuist gelanceerde webplatform voor praktijkgericht onderzoek dat vooral het brede publiek, journalisten en mkb-ers beter zicht moet bieden op praktisch toepasbare onderzoek resultaten. www.podiumpraktijkgerichtonderzoek.nl

Een geanimeerde discussie volgde die overging in presentaties over het informatiesysteem achter SIA dat vooral gericht is op de doorwerking van praktijkgericht onderzoek door hogescholen, een thema waarin SIA programma-manager Pieter Seuneke ons meenam. De visie en realisatie van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI) als basis voor valorisatie werd op enthousiaste wijze uiteengezet door John Doove (SURF programmamanager Open Access en algemeen coördinator HKI), een inspirerend en ambitieus slotstuk van deze themabijeenkomst waarover we zeker nog meer zullen horen in DAIR bijeenkomsten.
Klik hieronder voor de presentaties.
Tanja Gaustad

SurfMarket

SIA POdium
SIA Doorverwerking

DAIR 2 connect - 19e DAIR Seminar


Op woensdag 4 en donderdag 5 november vindt het volgende DAIR Seminar plaats.
Klik hier voor meer informatie.