Tweets loading...

18e DAIR Seminar "Proof: Truth, hard truth, and statistics"

 

Let op: het seminar vindt als gebruikelijk weer plaats op de eerste woensdag en donderdag van november: 5 en 6 november 2014 en dit jaar een nieuwe locatie!

Een van de uitdagingen voor het hoger onderwijs de komende jaren is het voldoen aan de stijgende verantwoordingsdruk zonder docenten en onderzoekers daar teveel mee te belasten. Professionele en op elkaar afgestemde ondersteuning vanuit IR en relevante beleidsdomeinen is daarvoor onmisbaar. 

Naast financiële verantwoording en kerncijfers vragen politiek en maatschappij steeds meer om kwantitatieve onderbouwing van onderwijs- en onderzoeksprestaties en de maatschappelijke meerwaarde daarvan. Rankings, benchmarks, KPI's, prestatieafspraken, valorisatie-indicatoren: Maken we de complexe werkelijkheid eenvoudiger voor sturing, financiering, voorlichting of marketing door het gebruik van kengetallen, of creëren we daarmee een schijnwerkelijkheid? Hoe hard is het bewijs dat IR kan leveren? En hoe verhoudt zich dat tot het werk van controllers, beleidsadviseurs, wetenschappers (educational sciences, scientometrics)?

Doel van dit 18e DAIR seminar is inspiratie te bieden aan iedereen met evidence based beleidsambities. Klik hier voor meer informatie of schrijf je nu hier in!

Werkbezoek / Zomerborrel

Radboud Universiteit Nijmegen

Op 2 juli a.s. zijn we bij de Radboud Universiteit Nijmegen geweest voor het jaarlijks werkbezoek met aansluitend borrel. Het onderwerp was (Wetenschappelijke) Integriteit. Sprekers waren onder andere Professor Jan Smit en Pim Haselager (vicevoorzitter Wetenschappelijke Adviesraad). We hebben ook onze eigen integriteit onder de loep genomen in een workshop onder leiding van dr. Marcel Becker, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit.

Klik hier voor presentaties van de dag.