Felipe Salve draagt de voorzittershamer over aan Anneke Matthijssen.

Tweets loading...

Masterclass Doorstroommonitor vo-ho.

Op 19 maart jl. waren we te gast bij Dialogic in Utrecht voor de masterclass Doorstroommonitor vo-ho. De bijeenkomst was met 23 deelnemers  goed bezocht en na een plenaire opstart gingen we verder aan het werk in twee deelsessies waarin de twee kanten van dit (pilot)onderzoek werden toegelicht. Cor-Jan Jager en Jaap Veldkamp (Dialogic) lieten ons een aantal voorbeelden zien van wat de mogelijkheden zijn als de herkomstgegevens van studenten worden verrijkt met bijvoorbeeld eindexamencijfers, opleiding, uitval en behaalde studiepunten. In de andere deelsessie lieten Jaap Volbers (UT) en  Inez Vereijken(RU) ons kennismaken met de mogelijkheden om met middelbare scholen in contact te treden om bepaalde aspecten van aansluiting tussen vo en ho te verbeteren. Al met al  interessante ontwikkelingen, die universiteiten en hogescholen (maar ook middelbare scholen),  inzicht kunnen bieden in de mogelijkheden om de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren.

Werkbezoek / Zomerborrel

Radboud Universiteit Nijmegen

Op 2 juli a.s. zijn we bij de Radboud Universiteit Nijmegen geweest voor het jaarlijks werkbezoek met aansluitend borrel. Het onderwerp was (Wetenschappelijke) Integriteit. Sprekers waren onder andere Professor Jan Smit en Pim Haselager (vicevoorzitter Wetenschappelijke Adviesraad). We hebben ook onze eigen integriteit onder de loep genomen in een workshop onder leiding van dr. Marcel Becker, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit.

Klik hier voor presentaties van de dag.