Ronde 1

Beelden op flexibel onderwijs; hoe breng je die bij elkaar?

Tijdens deze workshop nemen Ronald Ferket (data-analyst) en Sandra Beugel (adviseur) van CINOP je mee hoe je op een krachtige manier komt tot een gemeenschappelijk beeld over het complexe thema flexibel onderwijs. De FlexScan helpt daarbij om vanuit een onderwijskundig raamwerk zowel de gehele student journey te bekijken in het kader van diversiteit en maatwerk, als naar de afzonderlijke aspecten daarbinnen.
De resultaten van de trendrapportage FlexScan nemen zij mee om opvallendheden in 2 jaar FlexScan te delen. Hoe goed kennen docenten hun studenten qua beleving van flexibiliteit in het onderwijs? En welke verschillen zijn er tussen sectoren waarneembaar?
Ronald Ferket is data-analyst bij CINOP en doet onderzoek naar voorspellers voor uitval, studentsucces en optimaliseren van leerprocessen in de gehele keten. Sandra Beugel is manager flexibilisering bij CINOP en adviseert scholen op strategisch, tactisch en operationeel niveau hoe de omslag te maken van een standaard onderwijsprogramma naar (meer) gepersonaliseerde leerroutes.

Utrecht Data School

Utrecht Data School is een onderzoeks- en onderwijsplatform binnen de faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Hier werken docenten, onderzoekers en studenten vanuit alle disciplines samen aan uitdagend onderzoek, gericht op de dataficatie van de samenleving. Zo ontwikkelden we De Ethische Data Assistent (DEDA): een tool om ethische beslissingen te maken omtrent datagebruik en hebben we De Datawerkplaats: een tweejarig onderzoeksproject waarin we samenwerken met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Woerden, Gouda en Almere. Vindt hier een overzicht van onze andere partners, waaronder de Nationale Politie, Walraven en Unicef. Iris Muis is DEDA coördinator bij Utrecht Data School en geeft al jaren workshops in de publieke sector over data ethiek. Daarnaast werkt ze mee aan onderzoek op het gebied van data ethiek.

Ronde 2

Verbetering van onderwijsbeleid door middel van alumni-ervaringen

“O brother where art thou?” 10 tips & tricks over hoe je met behulp van alumni-ervaringen het onderwijsbeleid van je hogeschool kunt verbeteren

Barbara Belfi is onderzoeker en docent bij het Researchcentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hier geeft zij o.a. leiding aan het HBO-Monitor onderzoek, een onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers dat inzicht in de mate waarin opleidingen hun studenten voldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt. Haar onderzoek richt zich met name op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en studenten, de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de mate waarin opleidingsspecifieke factoren hier van invloed op zijn.
Jim Allen is onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hij is nauw betrokken bij het HBO-Monitor onderzoek. Thema’s die in zijn onderzoek centraal staan zijn: de expansie van het hoger onderwijs, de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, overscholing en vaardigheidstekorten.
In deze sessie laten zij zien hoe je met behulp van HBO-Monitor data, al dan niet in combinatie met NSE-data, het onderwijsbeleid binnen je hogeschool een nieuwe impuls kunt geven.

Responsible metrics: hoe kun je onderzoek en onderzoekers waarderen?

De relatie tussen onderzoek en z’n omgeving staat onder druk. Onderzoek moet steeds vaker de oplossing bieden voor grote maatschappelijke problemen, en tegelijkertijd moeten onderzoekers zo ‘excellent’ mogelijk zijn. In onderzoeksmanagement, en ook in onderzoeksevaluatie spelen traditionele, gestandaardiseerde meetmethoden een belangrijke rol. Wat zijn daarvan de soms perverse gevolgen? En hoe past dat in de context van de DORA Declaration en het Leiden Manifesto die pleiten voor responsible metrics? Voorbeelden van evaluatie in context, discipline afhankelijk, op het juiste niveau, en in relatie tot maatschappelijk gebruik van onderzoek worden besproken en bediscussieerd.

Dr. Ingeborg Meijer is a senior researcher in research policy and evaluation with a focus on biomedicine and healthcare R&I. Her main goal is to make sure that society is able to use research. Working in industry, health research policy, consultancy of European policies, she realized that in academia there is still a lot to gain at the science/society interface. Through crossing disciplinary boundaries and collaboration with policy, funders, charities, patient organizations and European R&I partners, she aims to improve mutual understanding and sharing of responsibility. Her latest contributions are in European projects on Responsible Research and Innovation (MoRRI, NewHoRRIzon, SUPER_MoRRI) and Open Science (Open Science Monitor). Furthermore, in the R-Quest project (funded by the Norwegian Research Council), she pursues reconciliation between notions of research quality and impact to society.

Ronde 3

Meer bètastudenten in de universitaire lerarenopleiding: een systeembenadering

Eind augustus verscheen er een artikel op ScienceGuide over ons onderzoek met de titel ‘Educatieve minoren hebben geen zin’. Tijdens deze kennissessie worden de aanpak en de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Tevens zal zij uitleggen hoe geprobeerd wordt deze onderzoeksresultaten te implementeren in facultair beleid, en wat de impact van het ScienceGuide artikel is geweest. Alma Kuijpers werkt als onderzoeker bij het ICLON in Leiden. Ze heeft een achtergrond in de chemie (promotie in 1999), behaalde in 2013 als zij-instromer een eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak scheikunde, en werkte daarna enkele jaren als docent chemie op het HBO.

The Quantified Student

Rens van der Vorst werkt als Hoofd IT Innovatie en Technofilosoof bij Fontys Hogescholen. Samen met studenten, lectoren, docenten en werkveld onderzoekt hij hoe data in te zetten vóór studenten. Deze projecten worden verzameld onder het Quantified Student programma, dat te volgen is op www.quantifiedstudent.nl. In een interactieve setting laat Rens de deelnemers aan zijn sessie kennismaken met The Quantified Student.