09.30 – 10.00 Inloop en koffie
10.00 – 10.15 Welkom
10.15 – 11.00 Keynote Ron Bormans
11.00 – 11.15 Pauze 
11.15 – 12.00 Keynote Frank Steenkamp
12.00 – 12.30 Discussie
12.30 – 14.00 Lunch en inchecken
14.00 – 15.00 Kennissessie keuzeronde 1
15.00 – 16.00 Kennissessie keuzeronde 2
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 17.15 Kennissessie keuzeronde 3
17.15 – 18.00 Borrel
18.30 – 21.45 Diner en ludiek

Ron Bormans is voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en kan in die rol niet zonder het werk van zijn institutional researchers. Hij houdt van data, dicht die een cruciale rol toe in het reilen en zeilen van een hogeschool, maar kent ook de beperkingen. Met zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring (waaronder plaatsvervangend directeur hoger beroepsonderwijs en directeur studiefinanciering bij het Ministerie van OC&W en lid van diverse colleges van bestuur) en kritische geest zal hij tijdens zijn key note ingaan op de noodzaak en risico’s van het delen van data.

Iedere jaar gooit Frank Steenkamps Keuzegids een steen in de rustige vijver van het hoger onderwijs. Hoewel hij als beta zijn carriére begon (met een studie biologie) stapte hij al snel over naar de journalistiek als directeur van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Datzelfde HOP was ook de kraamkamer van de Keuzegids waar hij sinds 2009 hoofdredacteur van is. Hoewel de Keuzegids blijft bestaan, zal Steenkamp in de loop van 2019 vertrekken als hoofdredacteur van de Keuzegids. Tijdens zijn key note zal hij terugblikken op zijn carriére en ingaan op het belang van delen.

9.00 – 10.00 ALV
10.00 – 10.15 Pauze
10.15 – 11.15 Keynote Kurt de Wit
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.15 CAW
12.15 – 13.30 Take away lunch & kubben/wandelen
13.30 – 13.45 Fotomoment (Trap van Buitenhuis)
13.45 – 14.30 CAW
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 15.45 Keynote Kay Schröder
15.45 – 16.00 Afsluiting
16.00 – 16.30 Borrel

Download hier de presentatie.

Een recent modewoord is ‘big data’, een term gebruikt om aan te duiden dat er in onze van technologie doordrongen maatschappij grote hoeveelheden erg verschillende en snel veranderende gegevens beschikbaar worden. In het hoger onderwijs is het gebruik van big data nog niet sterk ontwikkeld. Toch lijkt het mogelijkheden te bieden, zowel voor ‘learning analytics’ (het inzetten van big data om het leerproces van studenten te bevorderen) als voor ‘academic analytics’ (big data als input voor beleidsvoering in een hogeronderwijsinstelling of in een hogeronderwijssysteem). In deze keynote schets ik een model van hoe het hoger onderwijs zich zou kunnen organiseren om optimaal gebruik te kunnen maken van big data en licht ik dit toe aan de hand van enkele concrete voorbeelden: de Databank Hoger Onderwijs (DHO) die gegevens over het hoger onderwijs in Vlaanderen verzamelt, het Onderwijsdashboard dat aan KU Leuven ontwikkeld werd voor beleidsvoerders, en enkele learning analytics-projecten die aan KU Leuven lopen.

Kurt De Wit is doctor in de sociologie. Hij staat aan het hoofd van de Cel Datamanagement Onderwijsbeleid van KU Leuven, die o.m. instaat voor bevragingen van studenten en het ter beschikking stellen van managementinformatie. Hij publiceert over beleids- en structurele hervormingen in het hoger onderwijs en over het ICT-gebruik van studenten.

Kay Schröder is hoofd Datavisualisatie van het BISS Institute. In het Human Data Interaction Lab werkt hij samen met collega’s uit verschillende disciplines aan innovatie toepassingen op het gebied van data visualisatie. De titel van zijn keynote is Presenting data. How to facilitate understanding and interest? Hij zal verschillende aspecten en methoden op het gebied van datavisualisatie bahandelen, zoals de invloed van cognitieve waarneming op de interpretatie.

  • Nynke Jo Smit (Erasmus Universiteit Rotterdam) & Cathelijn Waaijer  (Universiteit Leiden) – Het meten van societal relevance
  • Daniël Drittij (Vrije Universiteit) – Data semi-automatisch verwerken via R
  • Marcel Tillema en Judith Scheele (VH) – Sector dashboard
  • Domien Wijsbroek (Haagse Hogeschool) – 100 dagen onderzoek G5 en de NSE
  • Reinout van Brakel en Rahul Thorat (VSNU) – Sector dashboard
  • Jeroen van den Tillaart (UvA) – Sekseverschillen in vakevaluaties: studentbeoordelingen van mannelijke en vrouwelijke docenten in vakevaluaties bij de UvA
  • Anja van den Broek (ResearchNed) – Selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs