In 1997 besloten een handvol enthousiaste institutional researchers om jaarlijks een seminar over hun vakgebied te organiseren. Al gauw ontstond de behoefte om deze samenwerking structureel te organiseren wat in het jaar 2000 leidde tot de oprichting van de Dutch Association for Institutional Research, oftewel DAIR.

Het is een vereniging van institutional researchers in het hoger onderwijs: mensen die werkzaam zijn in instellingen en organisaties voor hoger onderwijs en die veelal kwantitatieve informatie over dit hoger onderwijs verzamelen en analyseren, ten behoeve van het hoger onderwijs en van de eigen instellingen. DAIR is een vereniging van mensen die zich willen ontwikkelen in hun professie en die de effectiviteit van hun werk willen verhogen.

In de beginjaren is er door de vereniging vooral gewerkt aan de vergroting van de naamsbekendheid van IR, de afbakening en de professionaliteit van IR. Producten van die jaren zijn bijvoorbeeld de beroepscode en de DAIR-primer. De laatste jaren richt DAIR zich meer op de wijze waarop zij een effectieve bijdrage aan discussies over verantwoording, beleid, strategie en kwaliteitszorg kan leveren.
DAIR stelt zich ten doel:
– de professionele ontwikkeling van de leden te stimuleren;
– de ontwikkeling van de IR-professie in het hoger onderwijs te steunen;
– de samenwerking binnen het hoger onderwijs op het terrein van het IR te versterken.

Deze doelstelling realiseren we door allerlei activiteiten zoals seminars, leerkringen, masterclasses en werkbezoeken te organiseren. In ons (jaarlijks) werkplan en in de agenda vindt je meer informatie over deze en andere activiteiten.

In 2005 heeft DAIR een primer uitgegeven. Deze primer brengt het veld van IR in het Hoger Onderwijs in Nederland in beeld. Download de primer.