Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

In april 2017 zal in het kader van het project Student Analytics een in house training aan de VU gegeven worden in het gebruik van complexere, statische voorspelmodellen met behulp van het statistisch pakket R. Na een korte introductie op data exploratie en regressie, wordt vervolgens ingegaan op GLM- en GAM-modellen die in het project Student Analytics zijn toegepast.

Basisinformatie De training is in het Engels en wordt verzorgd door Highland Statistics. De training zal plaatsvinden van dinsdag 18 april tot en met vrijdag 21 april. In bijgevoegde Flyer vindt u meer informatie over de inhoud van het programma. Er nemen 15 personen aan deel.

Vereiste voorkennis  Basale kennis van statistiek (bijv. gemiddelde, variantie, normaalverdelingen). Basale kennis van R is vereist. Het is verder een niet-technische cursus. Deelnemers dienen van tevoren wel echt hiermee bekend te zijn en 1 artikel te lezen ter voorbereiding, zodat we optimaal gebruik maken van de training. Ter voorbereiding zullen we een bijeenkomst organiseren voor deelnemers. Daarin wordt het bestaande model van Student Analytics ook doorgenomen.

Laptop en software  Deelnemers dienen een eigen laptop mee te nemen, waarop zij administrator rechten hebben om R en R Studio te installeren.

Kosten en aanmelding Voor deze cursus zijn nog 5 plaatsen van de 15 beschikbaar. Kosten voor externen bedraagt 735,- euro. Aanmelding kan zo spoedig mogelijk via Theo Bakker, [email protected]. Annulering is kosteloos mogelijk tot 21 maart, daarna vindt geen restitutie meer van de kosten plaats.