Beleidsmedewerker Institutional Research
0.8-1.0 fte
Afdeling Informatiemanagement
Sluitingsdatum: 10-12-2019

De werkzaamheden
Goede bestuurlijke informatievoorziening is onmisbaar om de juiste besluiten te kunnen nemen over de ambities en doelstellingen van onze universiteit. Onze bestuurlijke informatievoorziening is gericht op strategische onderwijs-, onderzoeks- en personeelsinformatie en andere bedrijfsvoerings-domeinen zoals financiën en vastgoed. Zowel het College van Bestuur en centrale eenheden als faculteiten en instituten behoren tot de klanten. De nadruk in deze functie ligt op onderwijsinformatie.

Meer informatie is te vinden op de website van Universiteit Leiden. Solliciteren gaat uitsluitend via het online sollicitatiesysteem. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 10 december 2019 ingezonden worden.