Afgelopen maanden is door VSNU gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste sectoroverzichten. Tijdens verschillende datalabs in november zijn verschillende experts, waaronder DAIR-leden, gevraagd mee te denken over welke gegevens in de overzichten zouden moeten verschijnen. Inmiddels zijn de eerste overzichten verspreid onder universiteiten, overheid en andere belangenverenigingen. De inhoud blijft in beweging. Eind maart worden de sectoroverzichten gepubliceerd op de website van de VSNU.

De VSNU wil de overzichten presenteren en u meenemen in de geleerde lessen tijdens dit proces. Daarna zal in deelsessies worden ingegaan op de toekomst van het gebruik van data voor de sector – voor zowel de VSNU als individuele instellingen en organisaties. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het formulier op deze pagina.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het formulier op deze pagina.

Wanneer: 15 april

Locatie: Social Impact Factory, Sydney Zaal, Vredenburg 40, Utrecht 

Programma:
14.30: Inloop
14.45: Lessons learned
15.05: Productpresentatie
15.30: Sessie 1: op de universiteit
16.10: Wissel van onderwerp
16.15: Sessie 2: toekomst
16.45: Afsluiting